Obavijest maslinarima

Na našem području maslina se nalazi u fenofazi razvoja podova prema BBCH od 75 do 77.

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda od zadnje obavijesti (07.07.):

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

 

 

 

 

 

U NASADIMA BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; i dalje preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama ili kombiniranim feromonskim ili hranidbenim lovkama;  ZA SADA I DALJE PREPORUČAMO REDOVNU PRIMJENU METODE MAMACA (vidi tablicu niže); u narednom razdoblju plod postaje izuzetno atraktivan za odlaganje jaja, pa uz praćenje lovkama preporučamo i redovni pregled plodova (100 plodova) radi procjene zaraze i odabira metode zaštite; za sada još nema potrebe za tretiranje širom osim u slučaju napada i drugih štetnika
MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

I DALJE BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA U NASADIMA!!! SIMPTOMI NAPADA NA PLODU SU SADA VRLO LAKO UOČLJIVI; obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu; kod više populacije štetnik se detektira i na ljepljivim pločama; TRETIRATI OVISNO O VREMENU POJAVE U POJEDINOM NASADU!!!
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

maslinin moljac u fazi gusjenice unutar koštice ploda
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

prisutan na cijelom području, NA POJEDINIM LOKALITETIMA I U VRLO VISOKOJ POPULACIJI; obaviti pregled vrhova izboja na simptome napada, srpasto uvijeni listovi, deformirani rast; jasno vidljivi simptomi napada na plodovima, deformirani rast;  i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; kod više populacije štetnik se detektira i na ljepljivim pločama
 

ŠTITASTE UŠI

REDOVNO MEHANIČKI UKLANJATI JAČE ZARAŽENE IZBOJE
 

MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

REDOVNO MEHANIČKI UKLANJATI NAPADNUTE JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
POTKORNJACI vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; REDOVNA HIGIJENA NASADA; izrada lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki, postavljanje crvenih ploča; lovne grane i lovne svežnjeve nakon ubušavanja štetnika potrebno je iznijeti iz nasada i uništiti
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spiloacea oleagina)

ZADNJE ZABILJEŽENI UVJETI ZA INFEKCIJE

-otok Krk-Malinska na dan 21.06.

-otok Krk-Jurandvor na dan 03.07.

-otok Krk-Vrbnik na dane 03.07 i 17.07.

-otok Cres- Sv.Šimun na dan 21.06.

-otok Cres-Batajna na dan 16.07.

-otok Mali Lošinj na dane 11., 16. i 22.07.

-otok Rab na dane 02.07. i 16.07.

-Vinodol od 09.06. nema zabilježenih uvjeta za infekciju

I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA OVISNO ZADNJE IZVRŠENOM TRETMANU I VREMENSKIM UVJETIMA

 

BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza;

U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

 Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti pripravke za suzbijanje maslinine muhe i paunovog oka iz tablice niže.

 Izbor insekticida i fungicida (izvor FIS-baza) primjereni za preporučena  tretiranja:

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha

 

 
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z, CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW,

CUPRA

kontaktno paunovo oko 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, rak masline 2

 

ZA DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti u FIS-bazi prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

 SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju), za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr