Obavijest vinogradarima

Sezona zaštite vinove loze približava se kraju te je uputno narednih dana provesti posljednje tretmane zaštite vinove loze jer se najavljuju oborine  što pogoduje stvaraju uvijeta za nove infekcije.

Preporuča se vinogradarima da radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) provedu zaštitu jednim od pripraka čija je djelatna tvar bakar: Neoram WG, Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Kupropin, Champion/50 WG/FLOW, Bordoška juha i dr. ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

U vinogradima koji su u napadnuti pepelnicom, ukoliko nakon napada nije provedena zaštita od sive plijesni preporuča se provesti zaštita a pripravke primjeniti u zoni grožđa.

 

Protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka:

Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura a posebno u vinogradima koji su oštećeni od tuče preporuča se dodati jedan od biostimulatora ili isti primjeniti neovisno o zaštiti  ( Megafol, Kendal, Kendal TE i drugi).  Miješanje biostimulatora i pripravaka na osnovi bakra se ne preporuča!

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.