Obavijest proizvođačima povrća

Celer

Preporuka je uzgajivačima celera na otvorenom da izvrše zaštitu lisne mase protiv pjegavosti lista celera prije najavljenih oborina. Simptomi bolesti vidljivi su na plojci lista kao žute pjege na listu koje kasnije posmeđe, promjera su i preko 1 cm. Kod  jake zaraze cijeli list je prekriven pjegama te može doći do sušenja i na kraju propadanja biljke radi smanjenja asimilacijske površine. Spore gljivica šire se zaraženim sjemenom ili sporama koje su u tlu aktivne dvije godine, tako da je važno poštivati plodored i sijati zdravo certificirano sjeme, te zaoravati biljne ostatke. Zaštita protiv navedenih bolesti fungicidima su preventivne.

Fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na celeru su :

  • ARGO, DIFCOR,DITHANE DG NEOTEC, NEORAM WG,SCORE 250 EC,SIGNUM,POLYRAM DF,SERCADIS PLUS,ORTIVA,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC

Kontrola kukaca u nasadu pomoću žutih ljepljivih ploča,najznačajniji štetnici su lisni mineri, lisne uši i najznačajniji štetnika Mrkvina muha (Psila rosae). Sekundarni štetnik koji se može javiti na celeru koji je oštećen od mrkvine muhe ili drugih štetnika, je četverotočkasti kukuruzni sjajnik (Glischrochilus quadrisignatus). Suzbijanje navedenog štetnika je opravdano samo u slučaju sjemenske proizvodnje. Suzbijanje ostalih kukaca, prema vrsti i kritičnom broju  zamijećenih štetnika. Dozvoljeni insekticidi u celeru su: KARATE ZEON,KRAFT 18 EC,VERTIMEC 018 EC,CYTHRIN MAX,DECIS 100 EC,POLECI PLUS,CALYPSO SC 480.

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr