Obavijest tržnim proizvođačima krumpira o završnim mjerama zaštite kasnih sorata

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je prije trinaest dana (07.7. 2020.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira u središnjem dijelu Međimurja u proteklim danima dominantan problem je palež lišća od štetnog UV zračenja (uglavnom kod sorata krumpira ranijeg dospijeća) i razvoja koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (očitano na netretiranom dijelu poljskog mikro-pokusa na lokalitetu uz rijeku Muru pri uzgoju sorata krumpira Severina, Esmee i Arizona)! Javlja se i donja trulež cime na nekim sortama nakon snažnijih vjetrova koji su zabilježeni krajem lipnja i početkom srpnja o.g.!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u usjevima krumpira tijekom prve dvije dekade mjeseca srpnja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-20.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-20.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-20.7. 2020.
Trnovčak (Ž.Gora) 51,4 mm 2.430 minuta 19,48°C
Belica 55,2 mm 2.885 minuta 19,40°C
Mursko Središće 51,0 mm 11.125 minuta 19,33°C
Novakovec 20,6 mm 6.660 minuta 19,38°C
Sveti Juraj u Trnju 49,6 mm 4.815 minuta 19,37°C
Donja Dubrava 53,4 mm 5.965 minuta 19,73°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Vrijeme u prvoj polovici srpnja o.g. nije prema višegodišnjim očekivanjima stabilno i vrlo vruće (dosadašnja prosječna mjesečna temperatura je nešto manja od višegodišnjeg prosjeka) (vidi Tablicu 1.), već dominira povremeno kišovito razdoblje: u prve dvije dekade ovog mjeseca najviše dnevne temperature zraka najčešće u središnjem Međimurju bile u rasponu od 23,3-33,7°C (nešto svježiji su bili kišni dani: 3.7., 7.7., 12.7. i 17.7. (23,3-24,7°C)! Svježa su jutra bila 13.-15. srpnja o.g. (s jutarnjim vrijednostima 8,4-9,2°C). Naknadno, najviše dnevne temperature zraka nisu bile značajno veće od 26°C! U mjesecu srpnju je nastavljen trend nakon 14. lipnja o.g.: svakih 4-7 dana bilježimo 12-35 mm kiše! U naredna tri dana očekujemo vruće razdoblje (29-30°C), a već nove oborine moguće su u drugom dijelu ovog tjedna (23.-25.7. 2020.)! Nadalje je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom prve dvije srpanjske dekade uz riječne doline u rasponu od 71-92 %. Uz riječne su doline svakodnevne srpanjske jutarnje rose i vlaženje biljaka pritom traje barem 245-750 minuta (ukupno u mjesecu srpnju o.g. već 11.125 minuta uz riječne doline – vidi Tablicu 1.)!

 

VAŽNO: Tijekom mjeseca srpnja o.g. dnevne ocjene za zarazu uzročnikom koncentrične (crne) pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria solani) (prognozni model “TOMCAST“) najčešće iznose 2-4, a njihova ukupna suma u proteklom srpanjskom razdoblju je 37! Prema ranijim iskustvima iz Međimurja kod većine sorata krumpira zaštitu učinkovitijim fungicidima valja ponavljati nakon ukupne sume 25!

Nakon posljednjih oborina zabilježenih na području cijele Županije (16./17. srpnja o.g. u količini 9,6-22,2 mm) ponovno raste opasnost od kasne pojave najopasnije bolesti cime krumpira plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans)!! Osim krumpira plamenjača (Phytophthora) napada i rajčicu, naročito pri uzgoju na otvorenom u blizini polja krumpira (od sredine srpnja o.g. simptomi ove bolesti na rajčici se pojavljuju u blizini grada Čakovca)!

Zdravstveno stanje cime krumpira i gomolja u Međimurju:

U poljskom mikro-pokusu pri suzbijanju bolesti cime krumpira u 2020. sezoni (lokalitet uz rijeku Muru: Mursko Središće, tri pokusne sorte krumpira: Severina, Esmee, Arizona) prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) se pronalaze nakon 6.6. 2020., dok znakovi krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) još nisu pronađeni! Ipak, zdravstvenim pregledima cime krumpira još od kraja mjeseca lipnja o.g. dominantan uzrok propadanja cime je negativan utjecaj visokih temperatura i naknadna pojava koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (na netretiranom dijelu krumpirišta, naročito na ranijoj sorti krumpira Severina)!

U sortnom pokusu u središnjem dijelu Međimurja (područje općine Belica) zdravstveno stanje i procijenjeni prinosi gomolja krumpira na deset stolnih i dvije sorte krumpira namijenjenih za industrijsku preradu (čips) je dobro. Krajem druge dekade mjeseca srpnja o.g. nisu primijećene niti dojavljene veće štete od zemljišnih uzročnika bolesti (npr. Rhizoctonia, Streptomyces) (izuzev jedne osjetljive sorte – Arsenal). Sekundarni rast je primijećen u manjem dijelu također samo kod jedne osjetljive sorte (Babylon). Od druge polovice mjeseca lipnja o.g. traje vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Colomba, Riviera, Primabelle, Sunita), a gomoljima dozrijevaju druge dominantne srednje rane sorte krumpira (npr. Arizona, Vineta i dr.)!

 

Preporučene mjere završnih zaštita:

U završnim zaštitama cime krumpira voditi računa o najvećem broju dopuštenih aplikacija jednog te istog pripravka u sezoni (o dosadašnjem izboru pripravaka), postranom utjecaju fungicida na koncentričnu pjegavost (Alternaria) i propisanim karencama za krumpir (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Mjere zaštite cime svakako preporučujemo nastaviti na srednje ranim i srednje kasnim sortama krumpira čiji se urod planira skladištiti tijekom zimskih mjeseci (npr. Bellarosa, Arizona, Vineta, Esmee, Memphis, Manitou, Sylvana, Soraya, Lucinda, Farida, Joly, Rosi i dr.), te na kasnim sortama krumpira za industrijsku preradu u čips (npr. Arsenal, Opal, Taurus i slično)!

Već neko vrijeme traje iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa iz tog razloga u završnim aplikacijama pri sprječavanju prijenosa krumpirove plijesni (Phytophthora) na gomolje također preporučujemo djelatne tvari kraće karence (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!(voditi evidenciju o najvećem broju primjene jednog te istog pripravka na istoj površini u sezoni)!

 

VAŽNO: Prema iskustvima iz ranijih sezona u danima 20.-25. srpnja obično se u jačoj mjeri pojavljuju ličinke druge generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Stoga preporučujemo redovito ovih dana pregledavati zdravstveno stanje srednje kasnih i kasnih sorata krumpira, te samo prema potrebi primijeniti jedan od dopuštenih insekticida.

 

U vrijeme intenzivnog razvoja gomolja mjere zaštite provoditi uz utrošak škropiva 300-500 lit./ha (prilagođeno visini cime krumpira: npr. na svakih 10 cm visine cime krumpira utrošiti 100 litara škropiva/ha, poljskom prskalicom bez zračne potpore!).

 

VAŽNO: Također, na parcelama gdje se u narednih 12-14 dana planira vaditi urod krumpira moguće je provesti mehaničko uništavanje cime, odnosno desikaciju ili “kemijsko spaljivanje” cime i korova: za tu namjenu nakon povlačenja s tržišta dikvata, od ove je sezone moguće koristiti samo registrirano sredstvo na osnovi prirodnih tvari (“prirodni herbicid”): pelargonske kiseline (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Primjenu pelargonske kiseline ograničiti samo na povoljne vremenske uvjete (sunčano, suha do blago vlažna lisna masa, uz temperature 15-25°C). Moguće je mehanički prethodno i djelomično uništiti cimu krumpira, a naknadno primijeniti značajno manju količinu pelargonske kiseline od registrirane doze za desikaciju krumpira!

 

Prema višegodišnjim iskustvima sredinom zadnje dekade mjeseca srpnja razvija se druga generacija krumpirove zlatice (Leptinotarsa). Stoga u narednom razdoblju redovito provjeravajte njihovu brojnost u krumpirištima!

 

U kasnih sorti krumpira nastaviti s dodavanjem folijarnih gnojiva prema ranijim uputama. U vrijeme završnog razvoja gomolja prednost dajemo folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem kalija i mikro-hranjiva!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida!

Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr