Obavijest poljoprivrednicima- tuča

Neke dijelove Krapinsko-zagorske županije ponovno je zahvatilo nevrijeme praćeno tučom. Ukoliko je od posljednje zaštite vinograda proteklo manje od 5 dana, dovoljno je primijeniti pripravak kontaktnog djelovanja na bazi folpeta, npr. Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili Solofol ili pak jedan od pripravaka na bazi bakra ( Champion, Champion flow, Cuprablau Z  i dr.) Ako je od prethodne zaštite prošlo više od 5 dana, potrebno je primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja. Takvi su pripravci npr. Mikal Flash, Mikal Premium, Curzate F, Forum Star, Folpan Gold, Fantic F, Pergado F). Isto tako, mogu se koristiti pripravci koji sadrže bakrenu komponentu, kao što su Ridomil Gold Plus42,5 WP, Ridomil R ili Galben C. Odabranom prepravku dodajte i pripravak za zaštitu od pepelnice.

Nasade  jabuka i krušaka koji su stradali od tuče možete tretirati pripravkom Futura 50 WP ili nekim od pripravaka na bazi kaptana.

Sve višegodišnje stradale nasade je nakon tuče poželjno tretirati i nekim od biostimulatora na bazi aminokiselina. Biostimulatore preporučujemo koristiti odvojeno od sredstava za zaštitu bilja!

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr