Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Obilaskom nasada lijeske ovisno o lokaciji nailazimo na simptome pepelnice, pjegavosti lista, paleži lista, kao i sušenja podova koji mogu biti posljedica fizioloških poremećaja (ukoliko je plod bez jezgre) ili imamo propadanje uslijed bolesti kao posljedicu oštećenja od ljeskotoča i stjenica.

Upozoravamo proizvođače da je potrebno i dalje pratiti pojavu štetnika i bolesti te vršiti tretiranje po potrebi , jer  u ovoj godini imamo izuzetno dobru rodnost.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                          

     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis