Obavijest vinogradarima

Nastavljaju se vrlo povoljni uvjeti za razvoj i za širenje pepelnice (Erysiphe necator), a  najavljene oborine u narednom razdoblju mogu pogodovati sekundarnim infekcijama peronospore (Plasmopara viticola).

Stoga preporučujemo uporabu jednog od sistemičnih  pripravaka – Ridomil gold MZ pepite, Curzate B, Galben M,Alfil Duplo WG, Mildicut SC ili Acrobat MZ, a za zaštitu od pepelniceFalcon EC Domark 40 ME,Indar 5 EW,Topas 100,Nativo  WG, Talendo,Vivando,Folicur 250 EC,Collis SC,Crystal KS,Luna experience ili Dynali.

Kod odabira pripravaka paziti na broj primjena iste aktivne tvari tijekom sezone kao i na razmak između tretiranja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sc.Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr