Obavijest poljoprivrednim proizvođačima tikvica, buča i bundeva!

Pregledom nasada pod tikvama primijećena je pojava lisnih ušiju ( Aphididae) srednjeg intenziteta tako da se upućuju proizvođači da prate pojavu i po potrebi vrše tretiranje. Njihova štetnost se očituje i kao prenosioci virusa. Osim toga potrebno je pratiti i pojavu tripsa (Thysanotera), koji su također prenosioci virusa, Tijekom vručih dana moguća je i pojava grinjama ( Acarina).

Ovisno o dozvoli na uputi o štetnoj vrsti  kao i mogućnosti korištenju na otvorenom ili zatvorenom prostoru, mogu se koristiti neki od slijedećih insekticida : Calypso SC 480,Decis 100 EC, Decis 2,5  EC , Demetrina 25 EC, Rotor super, Scatto, Kraft 18 EC, Mospilan 20 SG Affirm i dr.

Ovisno o vremenskim prilikama na tikvenjačama možemo pronaći simptome pepelnice ( Podospharea fuliginea) , bolest se prepoznaje po prljavobijelim ili sivkastim prevlakama na listu. Također je potrebno pratiti i pojavu plamenjače ( Pseudoperonospora cubensis ) . Bolest se prepoznaje po pojavi okruglastih žućkastih pjega na listovima ukoliko dođe do povoljnih uvjeta za razvoj bolesti , može doći do sušenja lišća. Gotovo svake godine imamo i sporadičnu pojavu venuća čiji uzročnici su gljive iz roda ( Fusarium spp. ili Verticillium spp.).

Osim gljivičnih oboljenja moguća je pojava bakterijskog venuća ( Erwinia tracheiphila) i uglata pjegavost lista čiji je uzročnik ( Pseudomonas syringae pv.lachrimans), a simptomi se javljaju kao malih vodenastih pjega na listu koje nakon nekroze tkiva ispadaju ( list je šupljikav).

Sve češće susrećemo i pojavu raznih virusnih oboljenja koje se  prenose mehanički, lisnim ušima ili  tripsima . U početku obično nalazimo pojedinačno zaražene biljke. Od virusa mogu se naći: Virus mozaika krastavca ( CMV), Virus žutog mozaika tikvice ( ZYMV), Virus mozaika bundeve( SqMV) i dr.

Suzbijanje pepelnice moguće je provoditi pripravcima :Karathane gold 350 EC, Domark 40 ME, Indar 5 EW, Fond 12 E, Nativo 75 WG, Quadris, Zato 50 WG i neki dr.

Suzbijanje plamenjača, ovisno o dozvoli za vrstu imaju slijedeći pripravci : Champion 50 WG, Neoram WG ( oba pripravka imaju djelovanje i na bakterijoze), Dithane DG neotec,  Equation pro, Ranman 400 SC, Aliette flash, Avi i  Acrobat MZ dr.

Provjeriti karence

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 115/18) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis