Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške prošlo je 18 dana. U tom periodu i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Stoga preporučamo voćarima da ponove zaštitu protiv jabučnog savijača jednim od slijedećih insekticida: Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti,Voliam targo i dr.

Obzirom da je nastupilo vrijeme bez većih oborina, obavještavamo vlasnike nasada jabuka da zaštitu  protiv uzročnika čađave krastavosti  (Venturia inaequalis) provode u većim vremenskim razmacima (15-20 dana). Potrebno je pratiti vremensku prognozu te zaštitu  protiv čađave krastavosti  obaviti prije ili odmah nakon kiše jednim od navedenih površinskih pripravaka koji ujedno djeluju i protiv truleži ploda: CAPTION 80 WG, KAPETAN 80 WG i SCAB 80 WG.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora.

Isto tako potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). U ovom periodu kritičan broj je 8-10 pauka po listu. Ukoliko se pregledom ustanovi kritičan broj potrebno je obaviti zaštitu jednim od sljedećih akaricida: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo . Za zaštitu protiv ovog štetnika  mogu se koristiti i neka mineralna ulja: Promanal Neu i Ovipron Top, ali samo na  početku napada ovog štetnika.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr