Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) te smo u pojedinim vinogradima početkom tjedna uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u vinogradima. Za zaštitu od pepelnice  mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Falcon EC, Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Zbog moguće pojave  rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vremenski uvjeti u posljednjih deset dana pogodovali su daljnjem sekundarnom širenju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) čije simptome u vidu uljnih pjega na licu lista i sporulacije na naličju nalazimo u vinogradima od početka srpnja. Stoga vinogradarima preporučamo da redovito obavljaju usmjerenu zaštitu vinove loze.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo  pripravke Curzate B, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben-M, Fantic M, Nautile DG, Acrobat MZ, Orvego, Manoxanil WP, Profilux, Armetil M, Mildicut SC, Profiler, Alfil Duplo WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi: Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Cythrin Max, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max ili Affirm.

Podsjećamo vinogradare da je potrebno izvršiti i drugo tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) glavnog prenosnika zlatne žutice vinove loze. Njegovu prisutnost zabilježili smo u svim vinogradarskim područjima naše županije.

Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Five

Svi vinogradari trebaju u vinograd postaviti žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr