Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke

Od protekle preporuke za zaštite jabuke prošlo  je više od 14 dana , a najavljena je mogućnost pojave lokalnih oborina. Zaštitu  protiv krastavosti jabuke moguće  je provesti nekim od pripravaka preventivnog djelovanja na bazi aktivnih tvari ditianona, mankozeba ili kaptana ,no prednost u ovim fazama treba  dati pripravcima koji su registrirani i za suzbijanje  truleži i gorke  truleži ploda Caption, 80 WG, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG.

Suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se primijeniti neki pripravak na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss , vodeći računa o mogućnostima miješanja i ograničenjima vezenim uz primjene na visokim temperaturama ( moguća fitotoksičnost kod primijene na temperaturama višim od 25 °C).

Suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) moguće je  provoditi nekim od slijedećih insekticida : Mospilan 20 SP, Coragen 20, Affirm  , Delegate 250 WG i dr.

Pregledom nasada uočena ja pojava crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)  kao i hrđaste jabučne grinje (Aculus schlechtendali) , u slučaju jačih napada potrebno je provesti tretiranje nekim od slijedećih preparata: Zoom 11 SC, Kraft 18,Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP ,Voliam Targo ( ujedno suzbija i  minere, jabučnog savijača) i dr.

Za suzbijanje grinja u voćarstvu registrirana su i neka parafinska ulja, no njihova primjena preporuča se u početnim napadima ovih štetnika: Promanal Neu, Ovipron Top,

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12, i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr