Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi razvoja grozda. U tom periodu peronospora (Plasmopara viticola) može uzrokovati propadanje peteljkovine te je potrebno tretirati nasade dozvoljenim fungicidima:

Curzate B WG, Curzate F, Nautile DG, Equation pro, Indomate 505 WG, Magma triple, Mildicut 25 SC i sl.

Agrometeorološke stanice zabilježile su 12.07. jaku infekciju pepelnicom (Unicinula necator).

Simptom zaraze je bijela prevlaka na bobicama. Dozvoljeni preparati su: Dynali EC, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Luna experience SC, Crystal KS, Domark ME, Difcor EC, Folicu EW, Fond 12E, Systane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC i sl. Ukoliko se protiv pepelnice koristi sumpor, potrebno je voditi računa o tome da se može javiti fitotoksičnost pri temperaturama višim od 25 °C. Razmak između tretiranja bi trebao biti 10 -12 dana, au nasadima u kojima su uočeni simptomi razmak bi trebao biti 8 – 10 dana.

Sorte  vinove loze koje su u fazi zatvaranja grozda potrebno je napraviti zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea). Dozvoljeni preparati su: Cantus, Pyrus 400 SC, Swich 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pregledom ferotrapova uočena je pojava druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt 15 SC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cytrin Max SC, Direkt, Laser, Affirm i drugi.

Preparati Avaunt, Asset five, Sumilafa 5 FL i Cytrin max ujedno su registrirani za suzbijanje američkog cvrčka.

Za praćenje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) kao i za kontrolu učinkovitosti provedenih tretiranja potrebno je na srednju armaturnu žicu postaviti žute ploče – 1- 2 po vinogradu.

Nakon provedenog prvog tretiranja, potrebno je 2 – 3 tjedna nakon toga provesti drugo tretiranje. Dozvoljeni su: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cytrin Max. U ekološkim nasadima su dozvoljeni Abanto, Piretro Natura i Asset five.

U vinogradima je prije tretiranja potrebno pokositi cvjetni podrast. Tretiranje se može izvršiti tek po završetku cvatnje u večernjim satima kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis