Obavijest ratarima

Vrijeme je žetve te je potrebno izvršiti pripremu skladišnog prostora. Na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima najčešće od štetnika na uskladištenim žitaricama nalazimo: žitnog žiška ( Sitophilus granarius), kukuruznog žiška (Sitophilus zeamays), rižinog žiška (Sitophilus oryzae) , žitnog kukuljičara  ( Rhizopertha domenica) , žitnog moljaca ( Sitotroga cerealella) i dr. Zaštitu protiv ovih štetnika treba provoditi tako da se skladišni prostor prije punjenja dobro  očisti. To znači da treba pomesti podove, zidove, ukloniti i očistit posude u kojima se mogu zadržavati navedeni štetnici. Nakon toga može se provesti tretiranje praznog skladišta i  izravno tretiranje žitarica prije unosa u skladišni prostor. Za to dozvolu imaju pripravci navedeni u tablici 1.

 

Aktivna tvar Naziv pripravka Namjena Doza/broj primjena Način primjene
 

Pirimifos-metil

 

ACTELLIC- 50 EC*

Skladišni štetnici osim žitnog kukuljičara na uskladištenoj pšenici 8ml u 0,5-1lvode na tonu žitarica

1x

uređaja za ravnomjerno tretiranje žitarica na transportnoj traci
 

 

Cipermetrin

 

 

KOFUMIN 308 EC

Prazno skladište

 

 

 

Pšenica,raž,pšenoraž,pir zob

60 ml u 5l vode na 100 m²

 

10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica

1x

prskanje/raspršivanje

 

 

 

strojem za raspršivanje uz mali volumen vode

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

 

 

 

 

 

K-OBIOL EC 25

 

 

 

 

Prazno skladište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskladištene žitarice

 

 

 

za porozne površine (beton): 40-60 ml sredstva u 10 L vode/100 m2; b) za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2

 

 

 

(20 ml sredstva u 330 ml vode/t),zaštita do 1godine

 

10 ml sredstva u 165 ml vode/t), zaštita do 6 mjeseci

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nije dopuštena primjena pomoću leđne i ručne prskalice.

 

Pridržavati se radnih zabrana i karenci  te ostalih  upozorenja prema uputama navedenim za svaki pripravak .

Pripravci KOFUMIN 77 UL , ACTELLIC DIMNI GENERATOR i SILICO-SEC  namijenjeni su za tretiranje praznih skladišta  i žitarica, no prvenstveno za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 )i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14, 115/18).

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr