Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

U prošlom tjednu zabilježen  je let druge generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Za suzbijanje su dozvoljeni preparati: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm opti, Insegar 24 WP, Calypso SC 480 (registracija važi do 03.08.2020., krajnji rok za prodaju zaliha je 03.11.2020 i krajnji rok za primjenu je 03.02.2020.), Mospilan 20 SP i Imidan 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Prije primjene sredstva za ZB, potrebno je provjeriti da li je sredstvo dozvoljeno za primjenu na toj kulturi u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-u).

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr