Obavijest vinogradarima

Prije pogoršanja vremena najavljenog za vikend savjetujemo provesti zaštitu vinove loze od infekcije plamenjačom ( Plasmopara viticola) jednim od sistemičnih pripravaka koji sadrže i bakrenu komponentu. Takvi su pripravci Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R.

Pripravku Ridomil Gold Plus 42,5 ukinuta je registracija te je njegova prodaja dozvoljena do isteka zaliha.

Osim preporučenim pripravaka koji sadrže bakar, možete koristiti i pripravke navedene u  posljednjoj preporuci od  29.06.2020.

Za zaštitu od  pepelnice vinove loze ( Erysiphae necator) treba koristiti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC, Falcon 460 EC i dr.

Za suzbijanje obiju bolesti koristite  pripravke koje ste ove sezone koristili najmanji broj puta ili koje još niste koristili, u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti.

Podsjećamo vinogradare de je prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno provesti drugo suzbijanje američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus). Smiju se koristiti samo insekticidi koji su registrirani za tu namjenu, kao što su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin max, Abanto, Krisant EC, Piretro natura, Asset five.

Važno je u vinograde postaviti žute ljepljive ploče pomoću kojih se kontrolira prisutnost i brojnost američkog cvrčka. Ukoliko se tijekom srpnja i nadalje love odrasli oblici na ploče, biti će potrebno dodatno suzbijanje početkom kolovoza.

Za suzbijanje grozdovih moljaca   registriran je velik broj pripravaka, npr. Laser KSAvaunt 15 SC Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Sumialfa 5 FL, Nurell D,  Cythrin Max, Asset five i dr. Savjetujemo odabir insekticida koji je registriran za oba štetnika.

Ukoliko u vinogradu prevladavaju kasnije sorte, kod kojih je tek sada prisutna faza pred zatvaranje grozda, potrebno je primijeniti jedan od botriticida (Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Geoxe i dr.) za zaštitu od botritisa (Botrytis cinerea).

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatuće korove u vinogradu radi zaštite pčela. Prskanje provoditi pred večer, kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.
sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis