Obavijest proizvođačima graha

Obzirom na vremenske uvjete potrebno je provesti zaštitu protiv biljnih bolesti i po potrebi štetnika. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti u ovo doba su bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) . Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani) , ali nešto kasnije , krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim, poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Preporuka za upotrebu fungicida u ovoj fazi je :CHAMPION,CHAMPION WG 50 ,NEORAM WG

Dozvoljeni fungicidi u grahu su još : ORTIVA,TAZER,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80,KUMULUS DF, PYRUS 400 SC,SIGNUM,SWITCH 62,5 WG,TAZER,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS.

Na manjim površinama preporuka suzbijanja je metoda masovni ulov žutim ljepljivim pločama, a na većim površinama opravdana je upotreba insekticida : DECIS 2,5 EC,FASTAC 10 EC,CYCLONE,DECIS 100 EC,ROTOR SUPER, SCATTO,DEMETRINA 25 EC, CALYPSO SC 480,DECIS 2,5 EC,KARATE ZEON, AFFIRM.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis