Prizefish – suradnja sa sektorom

U okviru aktivnosti na projektu PRIZEFISH, Uprava za stručnu podršku u korištenju mjera ribarstvene politike Ministarstva poljoprivrede sudjelovala je u ribolovu plivaricom srdelarom na jednom od brodova  RZ “Omega 3“ iz Kali. U ovom teškom i zahtjevnom poslu velika se pažnja posvećuje sigurnosti na brodu kao i općim uvjetima za rad. Primarno je očuvati kvalitetu ulova od izlova, preko prekrcaja iz mreže u termo spremnike pa do krajnjeg korisnika. Uz stručnu podršku analizirane su sve faze u procesu ribolovnih aktivnosti te je zajedno s ribarima evidentiran prostor za napredak i mogućnost povećanja sigurnosti i uvjeta rada te podizanja kvalitete ulova primjenom novih tehnoloških rješenja. Tijekom narednih mjeseci provedbom aktivnosti kroz projekt PRIZEFISH zainteresirani ribari će se   upoznati se s ciljevima projekta i mogućnostima za povećanje kvalitete ulova na svojim plivaricama.  Provedba projekta je započela 1. siječnja 2019. godine, do sada su odrađene analize trenutnog stanja u ribolovu i tehnologijama te je napravljena analiza stanja stokova. Projekt se sastoji od tri međusobno povezane cjeline koje su ključne za odgovorno upravljanje ribolovom, a to su stanje resursa, trenutna proizvodnost i analiza tržišta. Na temelju znanstvenih pokazatelja,  za većinu jadranskih riba možemo reći da su trendovi stabilni , dok dio  vrsta je pokazuje negativan trend. S ciljem održivog upravljanja  doneseni su planovi za određene vrste ribolova čiji se modeli efikasno primjenjuju. Primjerice, uveden je  zaštita Jabučke kotline te mjere privremenog ograničenja ribolova. Međutim, za napomenuti je da dobar dio riba  ima jako nisku valorizaciju u kontekstu kvalitete kao i definicije cijene postignute na prvom iskrcaju , ali i kasnije u preradi.

Ideja projekta PRIZEFISH zasnovana je na prekograničnoj suradnji Italije i Hrvatske i kreiranju zajedničke ribarstvene politike kroz teritorijalne, društveno-ekonomske  i razvojne promjene koje će dovesti do dugoročne gospodarske, ekološke i socijalne održivosti. Opći cilj projekta je potaknuti usvajanje inovativnih metoda i tehnologija u ribarstvu, koja će omogućiti stvaranje dodane vrijednosti ribljim proizvodima, te ulazak u postupak eko certificiranja.

Na radionici koja će biti organizirana 9. srpnja 2020. u Puli biti će prezentirane Smjernice s tehničkim opisom inovativnog proizvodnog rješenja kao dio aktivnosti unutar radnog paketa četiri. Ribarska zadruga „Istra“ predstaviti će svojim članovima mogućnosti za uvođenje i primjenu novih inovativnih tehnoloških rješenja s ciljem dodavanja vrijednosti primarnim proizvodima i veće valorizacije na tržištu. Također, to će biti prilika i za prezentaciju budućih proizvoda ove zadruge potencijalnim potrošačima u kulinarskom dijelu programa.

Voditeljica Službe

Valentina Andrić, mag. ing.

Pripremi za ispis