Obavijest voćarima

Zbog najave nestabilnog vremena za dane vikenda ,te mogućih sekundarnih infekcija,preporučujemo obavljanje  zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka Delan 700 WDG,Delan Pro,Merpan 80 WDG,Captan80 WG,Kastor WP,Dithane M-45,Mankozeb,ili strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus WG ,Tercel WG),  te fluopirana (Luna experience),  koje preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Porastom temperatura, a time i povoljnih uvjeta za razvoj, očekujemo jači let  jabučnog savijača (Cydia pomonella ),stoga preporučujemo praćenje leta i prema potrebi zaštitu pripravcima Calypso SC 480,Mospilan 20 SP,Delegate 250 WG,Coragen 20 SC ili Affirm.

Kontrolirajte pojavu grinja čiju intenzitet raste porastom temperatura.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/).

 Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sc.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis