Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krastavac

Kod prošlotjednog pregleda usjeva krastavca za proizvodnju kornišona koji se nalazi u početnim fazama cvatnje osim  pojave lisnih ušiju nisu primijećeni simptomi bolesti. Za ljeto se predviđaju izuzetno visoke temperature sa eventualnom pojavom ljetnih pljuskova. Zbog toga je potrebno tijekom vegetacije vršiti tretiranja biostimulatorima i folijarne prihrane, koji će ublažiti posljedice temperaturnih stresova, a ovisno o vremenskim prilikama i pregledima obavljati zaštitu protiv bolesti i štetnika.

Najčešće bolesti krastavca su plamenjači krastavca (Pseudoperonospora cubensis).Simptome bolesti  primijetiti ćete na licu lista kao svijetle pjege dok na naličju lista nalazimo sivi“ mašak“, nakon  toga  tkivo nekrotizira „posmeđi“ .Kod toplijih i vlažnijih vremenskih prilika , postoji velika vjerojatnost pojave  bakterijoza ( Pseudomonas spp.) .

Za razliku od plamenjače na listu nalazimo uglatim pjegicama, bez pojave maška na naličju lista. Nakon izvjesnog vremena to napadnuto tkivo ispada i list izgleda prošupljeno. Kod uzgoja krastavca  u zaštićenim prostorima mogu se pojaviti pepelnice ( Sphaerotheca fuliginea ) i to u vidu  pepeljasto sive prevlake na listu, dok je kod pojave ( Erysiphe cichoracearum) prevlaka ć bjeličasta.

Siva plesan (Botrytis cinerea) se  češće javlja u  zaštićenom prostoru. Od virusnih oboljenja moguća je pojava virusa ( CMV,ZYMV) i dr.

U tablici 1 su svi registrirani fungicidi koji imaju dozvole za suzbijanje bolesti na krastavcu.  Najbolja primjena je prije pojave samih simptoma. Kod izbora preparata voditi računa o karencama.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Dozvole
 

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

 

CHAMPION FLOW SC

CHAMPION 50 WG

NORDOX 75 WG

CUPRABLAU Z 35 WG

plamenjača

uglata pjegavost lista

 

 

Krastavac

 

 

 

 

Krastavac u zaštićenom pros.

 

Preparati na bazi sumpora COSAVET

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOLAC 80 WG

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

SULGRAN

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

 

pepelnica

 

 

krastavac

Azoksistrobin ORTIVA

ZAKEO 250 SC
ZAFTRA AZT 250 SC

plamenjača

 

pepelnice

krastavac zaštićeni prostor

 

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA pepelnica krastavac zaštićeni prostor
Krezoksim-meti STROBY WG pepelnica krastavac zaštićeni prostor
Trifloksistrobin ZATO 50 WG pepelnica krastavac
Fosetil ALIETE FLASH

AVI WG

plamenjača

 

krastavac
Mandipropamid REVUS plamenjača krastavac
Mandipropamid

Mankozeb

PERGADO MZ plamenjača krastavac,

 

 

Difenkonazol

 

DIFCOR

ARGO

koncentrična pjegavost,pepelnica krastavac
Fenbukonazol INDAR 5 EW pepelnica krastavac
Meptil-dinokap KARATHANE GOLD 350 EC pepelnica krastavac,dinja lubenica
Bupirimat NIMROD 25 EC pepelnica lubenica krastavac,dinja,lubenica
Tetrakonazol DOMARK 40 ME pepelnice krastavac,dinje,lubenice,tikvice
 

Ciazofamid

 

RANMAN 400 SC

 

 

RANMAN TOP

 

 

plamenjača

 

 

krastavac

krastavac za preradu

 

krastavac,krastavac za preradu

Famoksadon

Famoksadon

EQUATION PRO plamenjača krastavac
Benalaksil

Mankozeb

GALBEN M* plamenjača krastavac
Metalaksil-M

Mankozeb

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE  

plamenjača

 

krastavac

 

 

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG plamenjača krastavac
Dimetomorf

Ametoktradin

ORVEGO plamenjača krastavac
Tiofanat-metil TOPSIN 500 SC antracnoza krastavac zaštićeni prostor
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO plamenjača krastavac u zaštićenom prostoru

na otvorenom

Pirimetanil PYRUS 400 SC Siva plijesan krastavac u zaštićenom prostoru
Izopirazam REFLECT peplnica Krastavac u zaštićenom prostoru
Miklobutanil SYSTHANE 20 EW

 

FOND 12 E

REFLEKT

pepelnica krastavac

 

krastavci,

 

Krajnji rok za primjenu zaliha 1.8.2021.

Kod uzgoja krastavac u zaštićenom prostoru česta je pojava  tripsa (Thripidae) , lisnih ušiju

( Aphididae) , njihovo suzbijanje je potrebno i zbog sprečavanja širenja viroza.Kod porasta temperatura obićno se javljaju  koprivine grinje (Tetranichus urticae)  . Osim toga moguća je i pojava  lisnih minera (Liriomyza spp.) i štitastih moljaca (Trialeurodes vaporariorum ).

Kod uzgoja krastavaca na otvorenom prostoru najčešći problem budu lisne uši i grinje te trips.

U  tablici 2 navedene su dozvole preparata za suzbijanje ovih štetnika, a izbor sredstva odabrati prema pregledu i utvrđenom štetniku.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik  

Dozvole

Lambda-cihalotrin KARATE ZEON lisne uši,lisne sovice,resičari krastavac
Alfa-cipermetrin DIREKT

 

 

FASTAC 10 EC

staklenički štitasti moljac

 

lisne uši, staklenički štitasti i duhanov moljac,sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

krastavac,

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

 

DECIS 2,5 EC

ROTOR SUPER

POLECI PLUS

RITMUS

 

duhanov trips i neke vrste lisnih ušiju

 

 

krastavac na otvorenom,u zaštićenom prostoru i za preredu

 

 

Imidakloprid* CONFIDOR SL 200  

Duhanov štit. moljac

 

Krastavac zaštićeni prostor

Tiametoksam* ACTARA 25 WG*** lisne uši, staklenički štitasti moljac, kalifornijski trips, duhanov trips Krastavac zaštićeni prostor
Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši krastavac
 

Tiakloprid

CALYPSO SC     480 ** lisne uši krastavac

 

Acetamiprid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

lisne uši

 

krastavac

 

krastavac ( zaštićeni prostor)

 

Flonikamid TEPPEKI 500 WG lisne uši krastavac ( i za preradu)
Abamektin KRAFT 18 EC

 

 

 

VERTIMEC 018 EC

APACHE

crveni pauci, kalifornijski trips, muhe lisni mineri, grinje

 

crveni pauci,tripsi,

 

 

 

krastavac

 

 

 

Sulfoksaflor CLOSER Štitasti moljci,lisne uši Krastavac salatni
Spinosad LASER krastavac,kalifornijski trips,muhe lisnih minera

sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

Emamektin

Benzoat

AFFIRM sovice krastavac zaštićenom prostoru,

 

Piriproksifen HARPUN Štitasti moljac krastavac zaštićenom prostoru,
Klorantraniliprol

Abamektin

VOLIAM TARGO Koprivina grinja,lisni mineri,sovice krastavac u zaštićenom prostoru
Piretrin ABANTO

KRISTANTEC

PIRETRO NATUR

Štitasti moljci Krastavci na otvorenom i u zaštićnom prostoru

 

* Dozvola samo u zaštićenom prostoru ( trajno zaštićeni)

**Krajnji rok za primjenu zaliha          3.2.2021.

***Krajnji rok za primjenu zaliha           31.10.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                           

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis