Zlatna žutica vinove loze!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novu Odluku o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 70/2020 (link:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_70_1393.html ). Svi vinogradari u zaraženom području moraju pregledavati svoje nasade na moguću pojavu simptoma zlatne žutice, redovito žutim ljepljivim pločama pratiti brojnost američkog cvrčka i provoditi suzbijanje cvrčaka nakon cvatnje vinograda!

Obilaskom terena i pregledom vinograda uočeni su simptomi zlatne žutice  vinove loze. Također su utvrđene ličinke američkog cvrčka: stadiji L1, L2 i L3. Kako je utvrđena prisutnost ličinki američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3) (slika 1.) potrebno je izvršiti njegovo suzbijanje. Podsjećamo vinogradare da ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Slika 1. Ličinka američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3)

Zlatna žutica jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, u  područjima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije čineći velike gospodarske štete u trajnom gubitku zaraženih trsova. Zaustavimo širenje zlatne žutice vinove loze provođenjem svih propisanih fitosanitarnih mjera. Pravovremenim suzbijanjem vektora američkog cvrčka smanjujemo njeno daljnje širenje.

Simptomi žutica vinove loze na oboljelom trsu pojavljuju se najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su više izraženi. Pojavljuju se često na čitavom trsu, ali mogu zahvatiti samo dijelove trsa kao što su pojedinačne mladice na lucnju ili rezniku. Listovi na oboljelim trsovima postaju čvrsti, boja im se mijenja i lako se uvijaju. Listovi bijelih sorti prvo dobivaju žućkastu dok kod crnih sorti dobivaju crvenu boju (Slika 2.). Lišće je zbog nagomilavanja šećera krto pa se kod stiskanja s rukom drobi, za razliku od zdravog lista koji se gužva. Listovi poprimaju kopljast izgled. Zaraženo lišće razvija se ranije, ali otpada kasnije od nezaraženog.

 

   

Slika 2. Simptomi zlatne žutice vinove loze

Budući da je bolest zlatne žutice vinove loze proširena u epidemijskim razmjerima osim praćenja vektora žutim ljepljivim pločama i suzbijanja, obavezno je provođenje fitosanitarnih mjera koje podrazumijevaju krčenje i uništavanje zaraženih trsova u nekim slučajevima čak i čitavih vinograda. Vlasnici vinograda ili rasadnika vinove loze obvezni su tijekom vegetacije provoditi redovite vizualne preglede. Navedene mjere potrebno je provoditi u određenim područjima (demarkiranim područjima) koja obuhvaćaju zaraženo područje širine 1 km oko mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice (zaraženog trsa)   i sigurnosno područje koje okružuje zaraženo područje u širini od 5 km računajući od granice zaraženog područja.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

Pripremi za ispis