Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka pale su mjestimice manje količine kiše, a zbog maglovitih jutara i zadržavanja rose na listovima, te mogućnosti pljuskova preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti jednim od kontaktnih pripravaka kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti.

Može se koristiti: Dithane M- 45MankozebPenncozeb 75 DGManfil 75 WGIndofil 80 WPStar 80 WPDelan 700 WGDelan ProMerpan 80 WDGScab WGCaption 80 WG,Kastor, Captan 80 WG.

 

Protiv pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora (ako su temperature niže od 25 °C) ili možemo koristiti pripravke: Luna experience, Domark 40 ME, Nimrod, Sercadis i dr. Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

 

Zbog leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporuka je ponoviti zaštitu na jabukama jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Voliam targo i sl.

 

Također je potrebno je pratiti populaciju lisnih uši na voćkama te prema potrebi obaviti tretiranje. Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja) kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka:  Calypso SC 480* (trešnja, višnja), Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (trešnja, šljiva), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Closer (trešnja i višnja).

 

Na jabukama prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida: Pirimor 50WG, Calypso SC 480*, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

*prodaja zaliha je dozvoljena do do 03.11.2020.

 

U nasadima šljiva prisutan je let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Ličinke šljivinog savijača uzrokuju štete ubušujući se u plodove šljive te se hrane mesom ploda. Za suzbijanje su dozvoljeni: Scato, Rotor super, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, Affirm opti, Insegar 25 WG, Demetrina 25 EC.

 

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis