Obavijest voćarima

Posljednja preporuka za zaštitu jezgričavog voća upućena je prije 13 dana. Za preventivnu zaštitu lisne mase i plodova može se koristiti jedan od pripravaka na bazi aktivne tvari ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).  Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Domark 40, Sercadis, Zato 50 WG , Zato plus i dr.

Potrebno je ponoviti suzbijanje leptira jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti npr. Mospilan 20 SP, 480, Imidan 50, Laser, Coragen 20, Calypso 480 SC, Voliam targo i dr. Tretiranje obaviti u večernjim satima, prije aplikacije pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako biste zaštitili pčele.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis