Obavijest proizvođačima krumpira

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 15 dana. U tom periodu pale su mjestimice manje količine kiše. Zbog maglovitih jutara i zadržavanja rose te najavljenih nestabilnih vremenskih prilika preporuka je ponoviti mjere zaštite protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

 

Od dozvoljenih fungicida mogu se koristiti: Fantic M, Galben M; Alfil Duplo, Filal Double; Galben C, Fantic A;  Acrobat MZ WG; Equation PRO; Ridomil Gold MZ Pepite, Armetil M; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Pergado MZ; Ranman 400 SC, Ranman Top; Zignal Super; Cymbal Flow; Cursate B WG i dr.

 

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) su: Difcor, Narita, Ortiva, Tazer, Signum.

 

Fungicidi koji djeluju na obadvije navedene bolesti su: Acrobat MZ, Cursate B WG, Profilux, Zignal Super, Polyram DF, Electis i dr.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu   bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis