Obavijest vinogradarima- područje Vukovarsko srijemske županije

U nasadima vinove loze na području Vukovarsko srijemske županije potvrđena je pojava zlatne žutice vinove loze kao i  pojava američkog cvrčka.

To je trenutno najopasnija bolest vinove loze u cijeloj Europi.

Simptomi zlatne žutice su:

Na bijelim sortama grožđa su rubovi lista uvijeni prema naličju pa list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krto je pa se drobi pod pritiskom.

Na crvenim sortama list crveni a ostali simptomi su isti kao i kod bijelih sorti.

Kod ove bolesti je specifično što nju prenosi štetnik-američki cvrčak pa ako se ne poduzme na vrijeme njegovo suzbijanje može doći do propadanja vinograda.

Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Naredbu o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze ( NN 48/18).

Demarkirano područje sastoji se od zaraženog područja ( područje najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma) i sigurnosnog područja oko žarišta najmanje 5 km od računajući od granice zaraženog područja.

Obaveze posjednika vinove loze:

  • Provoditi redovite vizualne preglede vinove loze radi uočavanja eventualnih simptoma zaraze zlatnom žuticom koji su najuočljiviji u kolovozu i rujnu
  • Izvještavati nadležnog fitosanitarnog inspektora o uočenim simptomima zaraze zlatnom žuticom
  • Uklanjati i uništavati , na vlastiti trošak, trsove čije je uklanjanje i uništavanje rješenjem naredio fitosanitarni inspektor u zaraženom području
  • Krčiti zapuštene vinograde i običnu pavitinu
  • Pratiti pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča -lipanj do kraja rujna
  • Suzbijati američkog cvrčka tretiranjem sredstvima za zaštitu bilja registriranim za tu namjenu- u zaraženom i sigurnosnom području u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze
  • U nezaraženom području obavezno u rasadnicima vinove loze a preporučuje se i u vinogradima u kojima je utvrđena njegova prisutnost.

Suzbijanje vektora je potrebno u cijelom demarkiranom području jer inače nije moguće na drugi način zaustaviti širenje ove bolesti.

Pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje am.cvrčka su :

a.t.deltametrin- Decis 2,5 EC

a.t.esfenvalerat- Sumialfa 5FL

a.t. Indoksakarb- Avaunt EC

a.t.piretrini Abanto,Krisant EC, Piretro Natura

a.t.piretrin Asset Five

Nakon 2-3 tjedna provesti drugo tretiranje.

Prije porabe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu obratiti pozornost na preporučene koncentracije i doze, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih tretiranja u jednoj vegetacijskoj sezoni.

Primjenjena sredstva upisati u evidenciju, ambalažu propisno zbrinuti a uređaje za primjenu ukoliko do sada nisu testirani obavezno izvršiti pregled.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis