Obavijest vinogradarima

Agroklimatske stanice pokazuju više infekcija plamenjačom (Plasmopara viticola), pepelnicom (Unicinula necator)  i sivom plijesni (Botritis cynerea). Kako se izmjenjuju kišna i sunčana razdoblja potrebno je intenzivno provoditi zaštitu vinove loze. Vinova loza je većinom ocvala. Dozvoljeni preparati su : Electis WG, Forum Star, Fantic F, Galben F *, Mikal Flach, Mikal premium,F, Mildicut 25 SC, Pergado MZ, Ridomil gold MZ pepite, Acrobat MZ.

  • Sredstvu je ukinita registracija , krajnji rok za prodaju zaliha je 01.08.2020, a za primjenu 01.08.2021.

Protiv pepelnice su dozvoljeni : Collis, Crystal, Domark 40 ME, Luna experience SC, Fond 12 E, Nativo WG, Postalon 90 SC, Talendo, Vivando i sl.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni: Pyrus 400 SC, Chorus 75 WG, Cantus, Geoxe i sl.

 

Sukladno „Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi. Vektora zlatne žutice vinove loze, američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) je potebno pratiti žutim pločama postavljenim na srednju armaturnu žicu.

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis