Obavijest proizvođačima lijeske

U proteklih četiri tjedana od kada je objavljena zadnja preporuka za zaštitu lijeske uglavnom je prevladavalo nestabilno vrijeme sa oborinama. Prema meteorološkim podacima prognostičari i dalje najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama. Obzirom da najavljene vremenske prilike pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja, upućuje se vlasnike plantažnih nasada lijeske da nastave sa zaštitom lijeske protiv ljeskotoča i protiv gljivičnih oboljenja.

Ljeskotoč (Curculio nucum) je najvažniji štetnik u lijeski protiv kojeg se više puta provodi zaštita. Pipa je dugačka tanka rila, crvenkastosmeđe boje tijela dugog 6-9 mm. Prezime odrasli oblici u tlu. Odrasli se javljaju od svibnja do kolovoza. Osim što je uzročnik otpadanja plodova i crvljivosti lješnjaka, ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima: Monilinia, Botrytis, Fusarium i dr.

Uz lijeskotoča u zadnje vrijeme u nasadima lijeske štete rade i fitofagne stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris) koje sišu biljne sokove i time onemogućavaju normalan rast ploda na kojima se onda  naknadno razvija trulež. Kako za suzbijanje stjenica u nasadima lijeske nema registriranog sredstva za zaštitu bilja, osim nekih biljnih pripravaka, zaštita se indirektno provodi suzbijanjem ljeskotoča.

Za suzbijanje ljeskotoča važno je pratiti pojavu štetnika te primijeniti insekticid prije nastalih šteta. Za suzbijanje preporuča se primjena CALYPSO SC 480. Zaštitu protiv ljeskotoča potrebno je provoditi uzastopno do sredine srpnja.

Za zaštitu lijeske od gljivičnih oboljenja preporuča se primjena jednim od slijedećih fungicida: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CHAMPION WG 50, CUPRABLAU Z 35 WG ili SIGNUM.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis