Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo  vrijeme s oborinama pogoduje pojavi simptoma truleži plodova višnje i trešnje kao i pojavi kozičavosti list (Blumeriella jaapii) u nsadima višnje i osjetljivijih sorata trešnje. Nasadi su sadu fazi dozrijevanja plodova. Pojavom ove bolesti nasadi su u opasnosti da ostanu bez lišća te „potjeraju“ retrovegetaciju koja dodatno iscrpljuje voćke.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti (Blumeriella japii) na višnji je dozvoljen Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Topsin 500 SC (k – 14 dana) i Luna eksperience (K- 7 dana) – ujedno i zaštita od truleži plodova.Protiv truleži plodova dozvolu imaju : Signum (K- 7 dana) koštićavo voće, Teldor SC 500 (K – 3 dana) šljiva, breskva, trešnja, Luna eksperience (K – 7 dana ) višnja, trešnja, (K- 3 dana) breskva.

Protiv lisnih uši u nasadima dozvoljeni preparati su:

Trešnja – Calypso SC 480( k – 7 dana), Mospilan ( K- 14 dana), Promanal neu , Closer ( K-7 dana), Movento ( K – 21 dan)

Višnja – Calypso SC 480( k – 14 dana), Pirimor 50 WG  (14 dana), Mospilan 50 WG (K – 14 dana ), Closer ( k – 7 dana)

Breskva – Calypso SC 480 (K -14 dana), Pirimor 50 WG (K – 14 dana), Mospilan 20 SG (K- 14 dana), Promanal neu, Closer ( K – 7 dana), Movento ( K – 21 dan)

Nektarina – Calypso SC 480 (K -14 dana), Pirimor 50 WG (K – 14 dana), Mospilan 20 SG (K- 14 dana), Promanal neu, Closer ( K – 7 dana), Movento ( K – 21 dan)

Marelica – Calypso SC 480 ( K- 14 dana), Pirimor 50 WG (K – 14 dana), Promanal neu, Movento ( K – 21 dan)

Šljiva – Pirimor 50 WG (K- 14 dana), Mospilan 20 SG (K – 14 dana, Movento (K – 21 dan)

Prilokom odabira sredstva treba voditi računa o karenci .

Prilokom pregleda ferotrapova u nasadu breksve je uočena pojava breskvinog savijača  (Cydia molesta)i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) . Nasadi su ove godine stradali od mraza, međutim zaštitu ipak treba provesti. Dozvoljeni preparati su Avaunt EC (K – 7 dana), Affirm (K – 7 dana, Affirm opti (K – 14 dana), Imidan SC (K – 14 dana),  Coragen 20 (K – 14 dana, Delegate 250 WG (K – 7 dana).

U nasadu šljiva uočen je velik broj ulovljenih jedinki šljivinog savijača  (Cydia funebrana)  – 74 komada te je potrebno napraviti zaštitu. Dozvoljeni su: Scato, Rotor super, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, Affirm opti, Insegar 25 WG, Demetrina 25 EC.

 

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis