OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA

U danima 20.5. i 1.6. 2020. uputili smo prve dvije upute za usmjerene mjere zaštite cime krumpira od uzročnika bolesti (Alternaria, Phytophthora) i štetnika (Leptinotarsa, Nezara). Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! U prvom smo tjednu ovog mjeseca oborine u manjim količinama bilježili skoro svakog dana, a dominira značajno toplije razdoblje nego u drugoj polovici proteklog svibnja (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira u prvom dijelu mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-12.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-12.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-12.6. 2020.
Belica 32,8 mm 2.605 minuta 16,89°C
Mursko Središće 25,0 mm 7.100 minuta 16,93°C
Novakovec 21,0 mm 3.435 minuta 16,90°C
Sveti Juraj u Trnju 36,6 mm 3.095 minuta 17,06°C
Donja Dubrava 28,0 mm 5.485 minuta 17,37°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

U naredna dva dana očekujemo sunčano i sparno vrijeme s najvišim temperaturama zraka 27-28°C, a nestabilno razdoblje s mogućim poslijepodnevnim pljuskovima moguće je već 14. lipnja o.g. (nedjelja)! Vrlo je sparno s prosječnim vrijednostima 80,8 % na mjestima blizu riječnih dolina.

U danima 26.-27. svibnja 2020. dojavljena je u središnjem dijelu Županije (Belica) prva pojava uzročnika plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), ali samo na parceli sa ranim uzgojem krumpira blizu “divljeg” odlagališta odbačenih i zdravstveno neispravnih gomolja iz protekle 2019. sezone! Naknadno je pojava ove bolesti vidljiva na ranoj i na plamenjaču vrlo osjetljivoj sorti Riviera, a posebno voditi računa ako se takve parcele navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem! Premda na području središnjeg dijela Županije (Belica) bilježimo značajno manje zadržavanje vlage u cimi krumpira nego na lokalitetima blizu rijeka (vidi Tablicu 1.), zbog izvora zaraze voditi redovito preglede usjeva na zdravstveno stanje i moguću pojavu krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthoru)! Prvu pojavu ove bolesti također pronalazimo posljednjih šest dana pri uzgoju rajčice u negrijanim plastenicima! Na lokalitetima uz riječne doline (npr. Mursko Središće) posljednja 4-5 dana još nisu pronađeni prvi znakovi plamenjače krumpira (Phytophthora)!

Ipak, nakon 4. lipnja o.g. sve više pronalazimo znakove koncentrične pjegavosti na cimi krumpira (Alternaria solani), na svim pregledanim lokalitetima sa uzgojem krumpira u Međimurju! Samo u posljednjih 10 dana pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline došli do zbroja 15, te očekujemo jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti u slabije zaštićenim usjevima!

Stoga tržnim proizvođačima krumpira nadalje savjetujemo obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Na uzročnike obje bolesti su jače osjetljive ranije sorte krumpira koje su ranije cimom “zatvorile” redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Primabelle, Bellarosa, Arizona, Vineta, Severina…)! Istovremeno od početka ovog mjeseca bilježimo optimalne uvjete za razboj obje bolesti cime krumpira: plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria).

Ipak, zbog značajno manje oborina u proteklih mjesec dana nego u isto vrijeme protekle 2019. sezone moguće je razmake aplikacije u usjevima krumpira koji se ne navodnjavaju i gdje nema znakova bolesti planirati u razmacima aplikacije 10-12 dana (izuzev na poljima gdje je pronađena prva krumpirova plijesan (Phytophthora) skratiti razmake dvije usmjerene zaštite na samo 4-5 dana)!!!

Nadalje preporučujemo miješati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

 

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 

Prve kritične brojeve ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na poljima krumpira uzgajanim deklariranim sjemenom primijetili smo sredinom zadnje dekade mjeseca svibnja o.g.! Budući još mjestimice pronalazimo jajna legla potrebno je još voditi redovite preglede o njihovoj mogućoj pojavi, te samo prema stvarnoj potrebi obaviti primjenu dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog štetnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na lokalitetu Orehovica smo još dana 28. svibnja o.g. zabilježili prvu pojavu ličinki zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Protekle su godine jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta i na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida, zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina . Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je protekle 2019. sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 

U prvim aplikacijama (do kraja cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno (nakon cvatnje krumpira – u vrijeme formiranja gomolja) kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

Na poljima gdje počinje vađenje ranog krumpira više ne preporučujemo obavljati mjere zaštite, odnosno u ranim sortama krumpira a prema planu vađenja gomolja voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis