Obavijest proizvođačima jabuke i kruške!

Od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) proteklo je sedam dana. U tom periodu prevladavalo je promijenio vrijeme sa oborinama gdje je ovisno o lokalitetu palo od 7 mm do 24 mm kiše.

Prema meteorološkim podacima u narednim danima prognostičari najavljuju nove oborine, te preporučamo voćarima da preventivno zaštite nasade jabuka i krušaka protiv čađave krastavosti  jednim od sljedećih površinskih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, star 80 WP, Penncozeb 75 dg, Mankozeb, Indofil 80 WD, Chorus 75 WG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG ili Polyram.

Za zaštitu protiv  pepelnice (Podosphaera leucotricha) potrebno je dodati  neki od pripravaka na osnovi sumpora.

Za suzbijanje krastavosti i pepelnice jabuka mogu se koristiti pripravci iz skupine strobilurina: Tercel, Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF.

U nasadima gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Za zaštitu protiv ovog štetnika preporučujemo: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis