Obavijest proizvođačima rajčice i paprike u zaštićenim prostorima

Obilaskom zaštićenih prostora u kojima se nalaze paprika i rajčica utvrđena je pojava tripsa (resičara). Tripse u zaštićenim prostorima možemo pratiti postavljanjem plavih ljepljivih ploča. Na temelju ulova tripsi na pločama potrebno je izvršiti zaštitu pripravcima koji su registrirani u RH.  Potrebno je pravovremeno suzbiti štetnike kako bi se spriječila pojava virusa Tomato spotted wilt virusTSWV. Pošto se virus  TSWV  prenosi tripsima potrebno je preventivno djelovati jer ne postoje kemijska ili biološka sredstva za direktno suzbijanje virusa. Insekticidi registrirani za suzbijanje tripsa u paprici u zaštićenim prostorima su sljedeći: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER SC, MOSPILAN 20 SG, VYDATE 10 L, PROMANAL NEU. Na rajčici u zaštićenom prostoru za suzbijanje tripsi registrirani su: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, KRAFT 18 EC, VYDATE 10 L,  PROMANAL NEU. Osim paprike i rajčice u zaštićenim prostorima proizvođači uzgajaju i krastavce, insekticidi registrirani za suzbijanje tripsa u krastavcima: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER SC, VYDATE 10 L, PROMANAL NEU.

Zbog velikog broja generacija tripsi (10-15) i učestalih primjena insekticida vrlo je česta pojava rezistentnosti na insekticide te se stoga trebaju koristiti različiti insekticidi dozvoljeni za njihovo suzbijanje!

Osim tripsa, u zaštićenom prostoru uočena je pojava lisnih uši. Preporučamo postaviti žute ljepljive ploče te ako se na pločama uoče lisne uši potrebno je koristiti  insekticide koji su registrirani u paprici i rajčici u zaštićenim prostorima. Insekticidi registrirani u rajčici: ACTARA 25 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SP. U paprici su registrirani sljedeći insekticidi: ACTARA 25 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, TEPPEKI 500 WG

 

Pri izboru pripravaka važno je poštivanje dopuštenja po kulturama!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

Pripremi za ispis