Obavijest maslinarima

Cvatnja maslina u obalnom dijelu županije je zavšila, plodovi su veličine oko 4 mm na opačkim mjestima u županiji  bilježi se jak let 2.generacije maslininog moljca (Prays oleae). 

Preporuča se maslinarima da narednih dana provedu zaštitu protiv 2. generacije maslininog moljca , kad plodovi dostignu veličinu cca 4 mm.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka BATURAD WP ili BIOBIT WP .

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, DEMETRINA 25 EC)

ili fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravci čija je djelatna tvar dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40) imaju krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Pripravci čija je djelatna tvar deltametrin mogu se primjeniti 1x godišnje s izuzetkom pripravaka POLECI PLUS 2x godišnje, DECIS 2,5 EC i RITMUS  3x godišnje.

2 x godišnje može se koristiti priravak čija je djelatna tvar fosmet (IMIDAN 50 WG).

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail:gordana.k-silov@mps.hr

                        

Pripremi za ispis