Obavijest proizvođačima luka

Preporučamo proizvođačima luka i dalje provoditi zaštitu protiv plamenjače luka (Peronospora destructor) zbog oborina koje su pale i stvorile povoljne uvjete za infekciju. U područjima gdje se redovito uzgaja luk, uz plamenjaču se javljaju i  slijedeće bolesti: hrđa luka (Puccinia allii), bijela trulež (Sclerotinia cepivorum) i siva plijesan luka (Botrytis sp.).

Pripravci registrirani za suzbijanje plamenjače luka: ACROBAT MZ WG, ALIETTE FLASH, INFINITO, NEORAM WG, ORTIVA, QUADRIS, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, SHIRLAN 500 SC, ZAKEO 250 SC I ZAFTRA 250 SC

Za suzbijanje hrđe luka: LUNA EXPERIANCE, SCORE 250 EC, CUSTODIA

Za suzbijanje bijele truleži luka: TELDOR SC 250.

Za suzbijanje sive plijesni: SWITCH 62,5 WG, SIGNUM.

U zadnjim zaštitama potrebno je voditi računa o izboru fungicida te o propisanim karencama! U rokovima blizu vađenja glavica birati fungicide kraće karence!

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine

 Petra.Pozder@mps.hr

 

Pripremi za ispis