Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođače krumpira upozoravamo na zaštitu od plamenjače na krumpiru (Phytophthora infestans). Plamenjača krumpira može uništiti listove, stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače krumpira su sljedeći: ACROBAT MZ, ALFIL DUPLO, EQUATION PRO INFINITO SC, DITHANE M-45, MANOXANIL, PERGADO MZ, PROFILUX DF, POLYRAM DF, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RANMAN TOP SC , REVUS SC, SHIRLAN SC i dr. Osim plamenjače na cimi krumpira mogu se pojaviti prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).  Za suzbijanje koncentrične pjegavosti dozvolu imaju sljedeći fungicidi: SIGNUM, DIFCOR, TAZER i dr.

Dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače i koncentrične  pjegavosti imaju sljedeći fungicidi: ACROBAT MZ (K-14 dana), PROFILUX (K-7 dana), PINOZEB M-45 (K-14 dana), POLYRAM DF (K-14 dana)  i ELECTIS WG (K-7 dana).

Obilaskom terena i dalje je uočena prisutnost krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Važno je usjeve redovito pregledavati te ukoliko se prijeđe prag štetnosti preporuča se obaviti tretiranje.  Suzbijanje ličinki treba provoditi  ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu, dok je kasnije ljeti suzbijanje ličinki potrebno provoditi ako nađemo: 20-30 ličinki /busu. Ukoliko se prijeđe prag štetnosti koristiti neke od slijedećih insekticida: PROTEUS 110 OD (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021), CALYPSO 480 SC (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021.), BISCAYA (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021.), DECIS 2,5 EC, DIREKT (krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022.), FASTAC 10 EC, LASER, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP  i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

Pripremi za ispis