Obavijest vinogradarima

Prvi tjedan mjeseca lipnja obilježile su učestale oborine, srednje dnevne temperature zraka iznosile su od 14-17 C, maksimalne 23 C, dok su minimalne temperature zraka iznosile 10-11 C, relativna vlaga zraka (86-97%). U takvim uvjetima cvatnja vinove loze produžila je svoj tijek pa dok rane sorte završavaju s cvatnjom sorte kasnije epohe dozrijevanja ulaze  u cvatnju.

Dugo zadržavanje vlage na biljnim organima pogoduju razvoju bolesti vinove loze te unatoč cvatnji potrebno je redovito provoditi mjere zaštite i voditi računa o razmacima između dva tretmana.

Upozoravamo vinogradare na redovite kontrole zdravstvenog stanja vinograda, te provođenje kemijskih mjera zaštite.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka; Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F, Melody Duo WP i dr.

 U slučaju nevremena praćeno tučom prednost dati fungicidima koji u sebi sadrže uz sistemičnu komponentu i folpet ( Forum Star, Metomor F, Folpan gold, Galben F, Fantic F, Vincare WG),

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Na osjetljivim sortama (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) prisutan je rizik od razvoja ranog botritisa ili sive plijesni. Za suzbijanje sive truleži ili botritisa moguća je primjena botriticida nakon cvatnje: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, te praćenje populacije I razvoja američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze.

U Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu područja u kojima je potvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumečani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji., Grad Zagreb- Sesvete

Pregledom vinograda na području Zagrebačke županije I Grada zagreba utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka  u stadiju L1 i L2. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Zbog cvatnje vinograda ne preporučamo u ovom momentu primjenu insekticida radi zaštite pčela. Obavijest o pojavi ličinki u razvojnom stadiju L3 dati ćemo narednih dana.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Pripremi za ispis