Obavijest vinogradarima!

Tijekom jučerašnjeg dana je  područje Koprivničko-križevačke županije zahvatilo olujno nevrijeme s jakom  kišom, a pojedina naselja u okolici Koprivnice (Starigrad, Reka, Jagnjedovec) zadesila je i jaka tuča.

Vinogradarima čiji su vinogradi stradali od tuče preporučamo da radi dezinfekcije rana što prije obave  zaštitu vinove loze nekim od pripravaka koji sadrži folpet.

U narednim danima oštećenu lozu tretirajte i nekim od bioloških stimulatora ili ojačivača bilja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis