Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze se u različitim fazama razvoja. U idućim danima najava je promjenjiva vremena uz mogućnost većih količina oborina. Preporuka da se prije najavljenih oborina izvrši zaštita protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans).

 U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda (bez pojave simptoma bolesti) preporuka je koristiti jedan od preparata: Bordoška juha caffaro 20 WP, Champion, Champion Flow SC, Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Cuprablau Z*, Neoram WG, Nordox 75 WG; Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Manfil 80 WG, Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Electis WG, Polyram DF i dr.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemičnim fungicidima: Fantic M, Galben M; Alfil Duplo, Filal Double; Galben C, Fantic A;  Acrobat MZ WG; Equation PRO; Ridomil Gold MZ PepiteArmetil M; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Pergado MZ; Ranman 400 SC, Ranman Top; Zignal Super; Cymbal Flow; Cursate B WG i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis