Obavijest voćarima

Proizvođače  jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše  zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  izvršiti kombinacijom pripravka: Indar 5 EWDomark 40 ME, Score 250 EC, Difcor, Faban Scala (ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Polyram.DF.

Savjetujemo i primjenu fungicida protiv uzročnika bolesti pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka, izrežu zaražene mladice i upotrijebe jedan od fungicida: Luna experience, Stroby WG, Zato 50 WG, Zato Plus.

Proizvođače bresaka i nektarina  upozoravamo da je potrebno ponoviti zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i primijeniti Captan WP 50 ili Kastor, u nasadima bresaka i nektarina ima dozvolu i Delan 700 WDG.

Protiv pepelnice  (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama upotrijebiti:  Nativo i Luna experience ( djeluju i protiv truleži)  ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG.

Protiv lisnih uši (Aphididae)Calypso SC 480,  Mospilan 20 SG, Movento.

 

U nasadima lijeske preporučujemo izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti ( Gnomnia leptostyla) jednim od pripravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji).

Protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100.

 

Savjetujemo proizvođačima  mladih plantažnih nasada oraha gdje škropivom možemo zahvatiti cijeli ili veći  dio krošnje da izvrše zaštitu protiv sive pjegavosti oraha (Gnomonia leptostyla), bakterijske tamne pjegavosti i paleži – (Xanthomonas campestris pv. juglandis), bijele pjegavosti orahova lista (Microstoma juglandis), antraknoze (Gleosporium epicarpi) i sušenja grančica oraha (Phomopsis juglandina), protiv uzročnika patogene gljive Botryosphaeria dothidea koja je  uzročnik raka i odumiranja voćaka ali i vinove loze, a simptomi su sušenje pupova, palež cvjetova ili propadanje plodova. Izrezati suhe grane i sasušene plodve i iznijeti ih iz voćnjaka i spaliti.

Protiv navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida:  Dithane DG Neotec, Pencozeb 75 DG , Neoram  WG, Cuprablau Z 35 WG, Champion WG 50.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis