Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Protekli tjedan pratilo nas je promjenjivo vrijeme s kišnim razdobljima, zabilježene su nove infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina), prema prognozama očekuje nas nestabilno vrijeme koje pogoduje razvoju širenja infekcije, stoga preporučamo nastaviti redovitu zaštitu nasada.

 

Zaštitu voćnjaka izvršiti kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka. Od sistemičnih fungicidi mogu se primjeniti: Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Argo EC, Difenzone, Pyrus 400 SC, Scala SC.  Pripravci Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Indar 5 EV djeluju i na pepelnicu.

Od kontaktnih pripravaka mogu se primijeniti: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Caption 80 WG  Chorus 50 WG.

 

Voditi računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.

Voćarima savjetujemo da obave tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella)  nekim od insekticida kao što su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo.

U nasadima pratiti prisutnost  populacije lisnih uši te po potrebi tretirati insekticidima: Calypso SC 480 i Mospilan 20 SP.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

  Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis