Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu većina agroklimatskih  stanica na području Krapinsko- zagorske županije ( ovisno o količini kiše lokalno) zabilježile su više srednje jakih do jakih infekcija fuzikladijem. Nestabilo vrijeme sa povremenim pljuskovima lokalnog karaktera povoljni su za širenje infekcije fuzikladijem pa je potrebno nastaviti redovitu preventivnu zaštitu nasada. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Prema potrebi suzbijati lisne uši, jednim od insekticida dozvoljenih za tu namjenu (Calypso 480 SC, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Closer)

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis