Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 10 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za nekoliko primarnih infekcija plamenjačom vinove loze, ovisno o rasporedu oborina na pojedinim lokalitetima. Većina sorata vinove loze ulazi u cvatnju te je stoga potrebno prije cvatnje provesti kvalitetnu zaštitu od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) Mogu se koristiti npr. Acrobat MZ, Forum Star, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut  25 SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut 80 WG, Alfil WG, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo prednost u slučaju pojave uljanih pjega jer imaju antisporulantno djelovanje ( spračavaju pojavu bijele prevlake na poleđini uljanih pjega, odnosno, pojavu spora koje omogućuju širenje bolesti unutar vinograda).

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Od velike je važnosti, osobito pri suzbijanju pepelnice, da se isti pripravci ne koriste više od 2  puta tijekom sezone!

Suzbijanje grozdovih moljaca za sada nije potrebno!

Ličinke američkog cvrčka nalaze se u razvojnoj fazi L1 i L2 . Suzbijanje se provodi NAKON CVATNJE, kada dostignu fazu L3. O optimalnom momentu suzbijanja američkog cvrčka biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                  

                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis