Obavijest proizvođačima salate

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čije su povrtne kulture bile pogođene tučom te jakim vjetrom, da naprave zaštitu kako ne bi došlo do razvoja bolesti. Naime, tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

Salatu uzgojenu na otvorenom potrebno je zaštititi od bolesti i to od plamenjače (Bremia lactucae), bijele truleži (Sclerotinia slerotiorum), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Sredstava koja se mogu primijeniti za zaštitu salate od plamenjače su: ACROBAT MZ WG, POLYRAM DF, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD R, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ORTIVA, ORVEGO, ZAKEO 250 SC, AIRONE SC.

Sredstva dozvoljena za suzbijanje bijele truleži su: TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, SIGNUM, GEOXE.

Za suzbijanje sive plijesni moguće je primijeniti preparate: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA.

Kako bi kulture ojačale i brže i lakše se oporavile, mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Algo Vital, Megafol, Amino Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis