Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze  proteklo je 12 dana. Tijekom tog razdoblja prevladavalo je promjenjivo vrijeme s učestalim oborinama i srednjim dnevnim temperaturama zraka od 14 – 18 C.

 

Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama Pinova i Metos  u razdoblju od 14. do                          26. svibnja 2020.

 

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Ivanić Grad/Grabersko Brdo 38,2
Nespeš 36
Sesvete/Đurđekovec 31,3
Vrbovec 54,8
Brezovica 65
Plešivica 56,5
V. Gorica/Šiljakovina 76,8
Brezovica 76

 

Vinova loza je u fazi intenzivnog vegetativnog porasta, a na ranim sortama (Charonnay) zabilježen je početak cvatnje. S obzirom na vremenske uvijete i osjetljivu fenofazu vinove loze, naglašavamo važnost redovite i pravovremene zaštite vinograda.

Vremenske prilike pogoduju razvoju zaraze peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola).

 

U odabiru fungicida za suzbijanje peronospore početkom cvatnje, prednost dajemo pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja: Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F i dr.

 

U slučaju nevremena praćeno tučom prednost dati fungicidima koji u sebi sadrže uz sistemičnu komponentu i folpet ( Forum Star, Metomor F, Folpan gold, Galben F, Fantic F, Vincare WG),

 

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Pripremi za ispis