Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Tijekom proteklih dana zabilježene su veće količine kiše te je na pojedinim lokacijama tijekom jučerašnjeg dana zabilježena tuča i jak vjetar. Zbog nestabilnog i kišovitog vremena zabilježene su infekcije uzročnikom čađave krastavosti  (Venturia inaequalis) te je u nasadima jabuke i kruške potrebno provesti kurativni zaštitu  protiv infekcije  čađave krastavosti (Venturia inaequalis).  Preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC, Indar 5EW i dr. te da zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro,  Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor, Scab 80 WG i dr.

 

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravcima : Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel, Luna expirience koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavosti jabuke.

 

Također potrebno provesti  redovitu zaštitu za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) te za njegovo suzbijanje možete koristiti: Mospilan 20 SP, Affirm, Coragen 20, Imidan 50 WG, Harpun, Afirm opti i dr .

U nasadima gdje je velika pojava lisnih uši preporučamo da za suzbijanje koristite jedan od insekticida: Calypso SC 480* ili Mospilan 20 SP

 

Svim poljoprivrednicima, a posebice onima gdje je bila tuča preporuča se da koriste  neke od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

 

* Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis