Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite krajem svibnja

Posljednje preporučena uputa za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća navedena je prije 18 dana (4. svibnja o.g.)!

Tijekom mjeseca svibnja o.g. nastavljen je trend iznadprosječno suhog razdoblja koje bilježimo od početka kalendarske 2020. godine, te bilježimo gotovo dvostruko manje oborina od očekivanih višegodišnjih prosjeka! Tako je u posljednjih 20-ak dana na većini mjernih lokaliteta u Međimurju zabilježeno oko 35 mm oborina (vidi Tablicu 1.). Stoga nekih bolesti koštičavog voća ove sezone ima značajno manje nego protekle dvije godine (npr. paleži mladica uzrokovanih Monilinia vrstama). Premda je u prva tri tjedna mjeseca svibnja čak tijekom 12 dana najviša dnevna temperatura bila >20°C, zbog svježih je noći dosadašnji mjesečni prosjek u središnjem dijelu Županije niži od očekivanja! Stoga su proteklih dana na netretiranim stablima trešnje pronađeni prvi znakovi bakterijske pjegavosti (Pseudomonas syringae) (zbog optimalnih zabilježenih uvjeta u proteklom razdoblju: povremene oborine uz sjeverni vjetar srednjeg intenziteta  i dnevne temperature u rasponu 6° do 18°C)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za početni razvoj bolesti koštičavog voća tijekom prva tri tjedna mjeseca svibnja 2020. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.5. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-22.5. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.5. 2020.
Belica 37,2 mm 2.135 minuta 14,33°C
Mursko Središće 35,6 mm 9.945 minuta 14,20°C
Novakovec 32,0 mm 3.420 minuta 14,71°C
Sveti Juraj u Trnju 37,4 mm 3.000 minuta 14,40°C
Donja Dubrava 35,8 mm 5.485 minuta 14,63°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

 

Povremene manje količine oborina uz dugotrajnije vlaženje lišća u blizini riječnih dolina Mure i Drave pogoduje mogućem razvoju bolesti lišća koštičavog voća (npr. breskve, trešnje, šljive), od kojih su u Međimurju najčešće uzročnici šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella) i hrđe lišća (Tranzschelia). Ipak, provođenje usmjerenih mjera zaštite moguć je sa povećanim razmacima aplikacije zbog manje opasnosti od ispiranja primijenjenih fungicida!

Zbog prve ovogodišnje pojave simptoma bakterijske pjegavosti (Pseudomonas syringae) na plodovima trešnje, u plantažnim nasadima preporučujemo nastaviti primjenu mikrobioloških pripravaka na osnovi Bacillus subitilis! Iste ne preporučujemo miješati sa kemijskim fungicidima, ali je moguća njihova istovremena primjena sa insekticidima protiv dominantnih štetnika!

 

Jutarnje će temperature u narednim danima biti oko 10°C, a dnevne vrijednosti nadalje u rasponu 20-24°C! Novu sjevernu i svježiju frontu očekujemo tijekom naredne nedjelje (24.5. 2020.), uz moguće 10-ak mm kiše!

 

Ograničenja za vrlo rane sorte dozrijevanja koštičavog voća: mjere zaštite krajem svibnja i početkom lipnja na koštičavom voću su vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i započinjemo berbom (npr. trešnje) više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

 

Prednost pri suzbijanju različitih uzročnika bolesti u koštičavim voćkama dajemo kombiniranim fungicidima kraće karence (3-7 dana), koji su najčešće registrirani za suzbijanje Monilinia vrsta, a pokazuju dobru postranu djelotvornost na pjegavosti, krastavosti, pepelnice i hrđe (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U proteklom svibanjskom razdoblju bilježili smo prekomjerno umnažanje lisnih uši (npr. na šljivama, trešnjama i breskvama). Stoga je prema ranijoj uputi potrebno redovito pregledavati zdravstveno stanje vršnog lišća i prema potrebi ponoviti suzbijanje lisnih uši (Aphidinae) selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U danima nakon 6. svibnja o.g. zabilježen je brojniji let breskvina savijača (Cydia molesta) a nakon 10. svibnja o.g. bilježimo i početak leta prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella). Stoga krajem svibnja o.g. preporučujemo primjenu dopuštenih insekticida za suzbijanje ovih štetnika u breskvama i nektarinama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ličinke prve generacije ovih štetnika često napadaju vršne dijelove mladica bresaka i nektarina, pa je navedena preporučena mjera važna za mlade nasade sa formiranjem krošnje.

Zabilježena brojnost šljivina savijača (Cydia funebrana) u proteklom razdoblju nije bila značajno brojna, pa usmjereno suzbijanje ove štetne vrste krajem ovog mjeseca nije potrebno!

 

Prema višegodišnjim iskustvima u drugoj polovici svibnja i početkom lipnja pojavljuje se u Međimurju uzročnik “crvljivosti” plodova trešnje: europska i sjeverno-američka trešnjina muha (Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata)! Protekla dva dana (20. i 21. svibnja o.g.) bilježimo prve (i kritične) ulove odraslih oblika trešnjine muhe na žute ljepljive ploče (zabilježeno na sorti trešnje Van)! Svakako vlasnicima plantažnih nasada trešanja u kojima dominiraju kasne sorte dozrijevanja (npr. Regina), a nisu zabilježene apsolutne štete od proljetnih niskih temperatura, preporučujemo u narednom razdoblju usmjerene mjere zaštite dopuštenim insekticidima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr