Obavijest proizvođačima graha

Prije najavljene veće količine kiše za nedjelju u usjevima graha provesti preventivnu zaštitu od bakterioza  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) i prstenaste bakterijske pjegavosti (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), koja je ponekad poznata pod nazivom „bakterijska plamenjača“, te antraknoze ili smeđe pjegavosti (Colletotrichum lindemuthianum). Simptomi navedenih bolesti javljaju se najprije na  listovima i  stabljici, a kasnije na mahunama i sjemenu graha.

 

Simptomi bakterijske pjegavosti na listovima vidljivi su u obliku  okruglih pjega okruženih klorotičnim prstenom koji se brzo šire i spajaju. Spajanjem pjega pojavljuju se nekroze. List odumire, postaje suh i lomljiv, a kod jake zaraze dolazi do defolijacije.

Simptomi bakterijske prstenaste pjegavosti na listovima su okrugle pjege okružene klorotičnim prstenom koje se rijetko spajaju u veće nekroze.

Simptomi antraknoze na listovima i stabljici su ovalne tamnosmeđe nekrotične pjege.

Osnovne mjere zaštite su korištenje zdravog sjemena, plodored i uzgoj otpornijih kultivara. Sjetva sjemena iz vlastite reprodukcije povećava rizik od pojave bolesti.

Za suzbijanje su  registrirana sredstva na osnovi bakra. Primjena sredstava na osnovi bakra može usporiti ili djelomično zaustaviti razvoj bolesti, no primjena tih sredstava nakon pojave simptoma je slabije učinkovita.

Za  zaštitu se mogu koristiti:

NEORAM WG  (bakrov oksiklorid), 0,25-0,3%  (25-30 g/10 litara vode) -bakterioze, antraknoza

CHAMPION* (*krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.), CHAMPION 50 WG (bakrov hidroksid), 0,5% (50g/10 l vode)- bakterioze

 

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr