Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka od uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) upućena je prije devet dana (12.5. 2020.)!

U proteklom smo razdoblju očekivali obilnije padaline, ali iste smo tek u manjim količinama zabilježili tijekom više navrata na svim županijskim mjernim mjestima (vidi Tablicu 1.)! U istom je razdoblju zabilježen naglašen broj vjetrovitih sati, pa tako oborine koje smo zabilježili 12. svibnja o.g. nisu pogodovale primarnim zarazama uzročnika krastavosti (Venturia) (zbog vjetra i pada dnevnih temperatura), dok je u isto vrijeme više oborina u manjim količinama od 17.-20. svibnja o.g., uz dugotrajno zadržavanje vlage i optimalnu toplinu, pogodovalo vrlo jakoj primarnoj zarazi uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia) (zabilježeno 19.-20.5. 2020.)! Ipak, manja količina oborina u posljednjih tjedan dana nije pogodovala značajnijem ispiranju ranije korištenih površinskih fungicida!

Tablica 1. Količina oborina i prosječna temperatura biti razvoj bolesti jabuke i kruška tijekom posljednjih deset dana na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet 12.5. 16.5. 17.5. 19.5. 20.5. Temperatura
Trnovčak 6,0 mm 0,2 mm 5,2 mm 3,0 mm 0,2 mm 14,25°C
Belica 9,0 mm 4,4 mm 1,4 mm 1,0 mm 14,50°C
Mursko Središće 5,6 mm 0,2 mm 5,6 mm 2,4 mm 1,6 mm 14,17°C
Novakovec 4,4 mm 4,6 mm 0,6 mm 1,0 mm 14,50°C
Sveti Juraj u Trnju 7,2 mm 0,2 mm 3,6 mm 1,0 mm 3,0 mm 14,39°C
Donja Dubrava 5,2 mm 0,2 mm 2,6 mm 6,8 mm 14,73°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju ukupno očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

VAŽNO: Dana 13. svibnja o.g. je završilo skriveno razdoblje (inkubacija) od jake primarne zaraze uzročnikom krastavosti koju smo zabilježili 30. travnja o.g., te smo naknadno (15.5. 2020.) pronašli prve znakove krastavosti lišća jabuke (Venturia)! Stoga su naknado u slabije zaštićenim nasadima moguće sekundarne zaraze (gdje ima znakova ove bolesti na lišću i/ili plodovima)! Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana iznosi 1.125,7°C. Moguće naredne kiše (24.5.) još uvijek omogućuju završne ovogodišnje primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia)! U većini plantažnih nasada jabuka dominantan patološki problem je pepelnica (Podosphaera) koja se primarno razvija iz zaraženih pupova, ali tijekom mjeseca svibnja je zabilježen veći broj sekundarnih zaraza (u svibnju o.g. je na većini lokaliteta zabilježeno 8 kišnih dana sa manjim količinama oborina (< 10 mm), koje sa naknadnim toplijim danima (>20°C) i povišenom vlagom zraka (>65 %) pogoduje epidemijskom (sekundarnom) širenju pepelnice na do tada zdravo lišće!

Stoga u narednim danima preporučujemo obaviti mjere preventivne zaštite jabuka i krušaka (i prema potrebi kurativne) uz primjenu registriranih površinskih i sustavnih fungicida radi suzbijanja dviju dominantnih gljivičnih bolesti (krastavosti i pepelnice) (Venturia, Podosphaera) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Razmake aplikacije krajem svibnja o.g. prilagodite količini i rasporedu naknadnih oborina u odnosu na posljednje mjere zaštite (razmak ne veći od 8 dana)!

Od dominantnih i štetnih fizioloških organizama jabuka u narednom razdoblju pratiti populaciju i prema potrebi obaviti dodatno tretiranje krvave uši jabuke (Eriosoma), crvenog voćnog pauka (Panonychus) i štitastih uši (npr. karantenske kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus). Moguće najavljeno naredno zatopljenje pogodovat će njihovom brzom prekomjernom množenju u nasadima gdje postoji njihov potencijal (“žarišta”)! Samo jedno usmjereno suzbijanje nedovoljno učinkovito tijekom jedne sezone ne rješava njihovu kritičnu populaciju. Pritom, mijenjati dopuštene pripravke registrirane (dopuštene) za njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Najvažniji tehnološki nametnik, jabučni savijač (Cydia pomonella) (uzročnik “crvljivosti plodova”), intenzivnim je letom obilježio proteklih deset u nasadima jabuke bez mreže protiv tuče, a u blizini šuma! Ipak, samo tople večeri s minimalnim vrijednostima 13-15°C omogućuju njihovo parenje i odlaganje jaja! Stoga prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača preporučujemo planirati tek krajem svibnja o.g. (isto vrijedi i za vlasnike nasada jabuka koji u svojim nasadima imaju metodu zbunjivanja ili konfuzije)!

Prema dominantnim nametnicima u jabukama (vidi Tablicu 2. u preporuci od 24.4. 2020.!) u narednih 10-12 dana odabrati strategiju suzbijanja najvažnijih fizioloških a naknadno krajem ovog mjeseca započeti i mjere zaštite radi kontrole dominantnih tehnoloških štetnika jabuka!

Prilikom suzbijanja krvave uši i štitastih uši u nasadima jabuka utrošiti veću količinu škropiva (700-800 lit./ha)!

VAŽNO: Fiziološke štetnike (krvava uš, crveni voćni pauk, kalifornijska uš, moljac kružnih mina)  je potrebno suzbijati u svim nasadima, bez obzira na rodnost! U nasadima jabuka gdje nema rodnosti zbog niskih proljetnih temperatura (i/ili alternative) ne treba planirati suzbijanje uzročnika crvljivosti plodova (tehnološke štetnike)!

Također, u nasadima (sortama) jabuka gdje nema rodnosti (zbog niskih proljetnih temperatura i/ili alternative) moguće je u narednom razdoblju smanjiti aplikacije radi suzbijanja dominantnih bolesti (naročito ako su uspješno suzbijane primarne zaraze tijekom travnja i svibnja o.g.), uz naizmjeničnu primjenu dopuštenih fungicida pridržavajući se ograničenja o njihovim najviše dopuštenim primjenama tijekom jedne sezone na istim površinama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr.hr

 

Pripremi za ispis