Obavijest voćarima- orah

U nasadima oraha  potrebno je provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla). To je bolest koja može uzrokovati defolijaciju oraha, ukoliko bude prisutna u jakom intenzitetu.

Zaštita se može provesti jednim  od fungicida: Signum, Penncozeb 75 DG, Dithane DG Neotec, Champion 50 WG, Systhane 20 EW i drugi.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail:
sanja.greguric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis