Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze  se u fazi pred zatvaranjem redova Tijekom prošlog dana praćenjem podataka na mjernim stanicama utvrđena je količina kiše od 16 pa do 300 mm. Meteorolozi najavljuju mogućnost oborina i krajem vikenda Stoga upozoravamo proizvođače da obave preventivnu zaštitu usjeva protiv najvažnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophora infestans).Optimalne  temperature  za razvoj ove bolesti su 20 °C ( pojava bolesti moguća je i na znatno nižim temperaturama), oborine  ≤10 mm , dugotrajno vlaženje lišća, uzak plodored,  dugo zadržavanje rose, stajanje vode između humaka.

Ovisno o vremenskim prilikama daljnja tretiranja protiv ove bolesti provode se u razmaku od 6-12 dana. U kišnom  razmaci između tretiranja trebaju biti kraći.

Druga bolest također velikog značenja je crna pjegavost (Alternaria solani) , bolest kojoj  pogoduju nešto više temperature uz visoku vlažnost zraka

U tablici 1 i 2 prikazani su svi registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače i crne pjegavosti  krumpira.

Nesistemične fungicide  moguće je koristiti  u uzgoju krumpir  na manjim površinama za vlastite potrebe i to prije pojave simptoma bolesti.

 

Tablica 1 : Nesistemični fungicidi

Djelatna tvar Naziv pripravka        Bolest
Pripravci na bazi bakra BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

CHAMPION*

CHAMPION  FLOW SC

CHAMPION WG 50

CUPROCAFFARO 50 WP

CUPRABLAU Z*

CUPRABLAU Z 35 WG

DOUBLE COPPER KEY

KUPROPIN*

NEORAM WG
NORDOX 75 WG,

RAME CAFFARO*

 

 

Phytophor infestans ,Alternaria solani

 

 

Phythphora infestans

 

Phytophor infestans ,Alternaria solani

Mankozeb DITHANE M-45

PINOZEB M-45

MANKOZEB
STAR 80 WP

DITHANE DG NEOTEC

PENNCOZEB 75 DG

MANFIL 80 WG

MANFIL 75 WG

INDOFIL 80 WP

MANCOZEB BLUE 72 WP

 

 

 

Phythphora infestans i neki za

Altrenaria solani

Fluazinam SHIRLAN 500 SC

SHAKAL 500 SC

 

Phythphora infestans

 

Zoksamid +mankozeb ELECTIS WG Phythphora infestans

Altrenaria solani

Metiram POLYRAM DF Phythphora infestans

Altrenaria solani

 

Tablica 2 :Fungicidi sistemičnog djelovanja.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest
Difenconazol DIFCOR

AGRO

NARITA

Alternaria solani
Azoksistrobin ORTIVA

TAZER

ZAKEO 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

Altrenaria solani
Benalaksil + mankozeb FANTIC M

GALBEN M**

 

Phythphora infestans

 

Fosetil+ mankozeb

ALFIL DUPLO

FYLAL DOUBLE

Phythphora infestans
Benalaksil + bakar GALBEN C **

FANTIC A

Phythphora infestans
 

Metalaksil-M i mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

ARMETIL M

 

Phythphora infestans

Propamokarb +flupikolid INFINITO Phythphora infestans
Propanokarb+cimoksanil PROXANIL 450 SC Phythphora infestans
Dimetomorf + mankozeb ACROBAT MZ WG Phythphora infestans

Altrenaria solani

Mandipropamid REVUS Phythphora infestans
Mandipropamid + mankozeb PERGADO MZ Phythphora infestans
Cimoksanil CYMBAL FLOW Phythphora infestans
Cimoksanil+bakar CURSATE B WG* Phythphora infestans
Cimoksanil+mankozeb MANOXANIL

NAUTILE DG

INDOMATE 505 WP

MAXOMITE 505 WP

 

PROFILUX

 

 

Phythphora infestans

 

 

 

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Zoksamid+ cimoksanil REBOOT Phythphora infestans
Ciazofamid RANMAN 400 SC

RANMAN TOP

 Phythphora infestans
Famoksadon + cimoksanil EQUATION PRO Phythphora infestans
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM Altrenaria solani
Azoksistrobin

Fuazinam

ZIGNAL SUPER Phythphora infestans

Altrenaria solani

Amisulbrom LEIMAY Phythphora infestans

 

* Krajnji rok za primjenu zaliha          1.7.2021

**Krajnji rok za primjenu zaliha          1.8.2021

Na manjim parcelama uočena je još prošli tjedan pojava   krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), a ovaj tjedan i odlaganje jaja tako da je potrebno pratiti izlazak ličinki radi pravovremenog roka tretiranja.

Prema preporukama agronomskog fakulteta, vizualni pregledi usjeva obavljaju se tako da se na najmanje 4 mjesta u usjevu pregledaju sve biljke u redu duljine najmanje 10 m. Utvrđuje se broj odraslih, ličinki i jaja po biljci.

Suzbijanje odraslih  zlatica prezimjele generacije vrši se samo  ako je na jednom busu  nađete više od dvije zlatice i to kod slabije razvijenog krumpira.

Pratiti daljnje obavijesti o potrebi suzbijanja ovog štetnika.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis