Obavijest proizvođačima krumpira

 

Čim to dopuste vremenske prilike, treba zaštititi nasade krumpira, a za plamenjaču krumpira (Phytophthora infestans)  primijeniti pripravke koji su registrirani za krumpire: Neoram WG, Champion WG 50, Bordoška juha 20 WP Manica, Galben C, Curzate B WG, Dithane DG neotec, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Electis, Ranman Top, Profilux, Infinito, Acrobat MZ WG, Equation pro, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M ili dr. Isti pripravak ne bi  sukladno planiranom terminu vađenja krumpira, a istovremeno paziti da se ispoštuje karenca.

Na krumpirima koji neće uskoro na vađenje treba pripaziti i na Koncentričnu pjegavost lista (Alternaria solani) te po potrebi primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Ortiva, Difcor, Acrobat MZ WG, Cuprablau Z 35 WGi dr, Polyram DF, a pri tomu paziti na karence.

Po potrebi za kasne krumpire, kad se pojavi štetnik, primijeniti i jedan od pripravaka protiv Krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) :Laser, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Match 050 EC, Karate zeon ili dr. i pri  odabiru pripravka paziti na karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis