Obavijest proizvođačima jagoda

Čim to dopuste vremenske prilike trebalo bi zaštititi nasade jagoda od bolesti i štetnika. Primjena bio-stimulatora na osnovi aminokiselina ili alga znatno doprinosi bržem oporavku od nastalih šokova te pomaže u jačanju obrambenih mehanizama biljaka. Velika potražnja za jagodama uvjetuje i više njege za same nasade s ciljem produživanja perioda branja plodova.

Dok traje branje jagoda treba smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja te kod zaštite nasada paziti na broj dopuštenih primjena u proizvodnoj sezoni, kao i na registracije i karence. A proizvođači kojima sustavi otkupa to zahtijevaju, trebaju paziti i na ukupni broj primijenjenih aktivnih tvari.

Za suzbijanje pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, Geoxe.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence: Ortiva, Systhane 20EW, Karathane gold 350 EC i dr.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom: Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Milbeknock (dozvoljen do 31.07.2020.), a Kraft 18 EC treba primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti, koji su na osnovi korisnih mikroorganizama, a koriste se u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis